Traumazorgnetwerk Midden-Nederland

Traumazorgnetwerk Midden-Nederland

Het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland zorgt ervoor dat de opvang en behandeling van patiënten met een acute zorgvraag in de regio Midden-Nederland goed geregeld is, ook tijdens rampen en crises.

COVID-19 uitklapper, klik om te openen

Bij ons komen vragen binnen met betrekking tot COVID-19 . Het ROAZ en het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland houden zich bezig met de coördinatie van acute zorg.

  • Voor medisch-inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de GGD regio Utrecht: 030-6305400
  • Voor vragen met betrekking tot PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) kunt u terecht bij regionaal coördinator Peter Goos van de Veiligheidsregio Utrecht: 088-8781000.
  • U kunt ook bellen met de landelijke informatielijn 0800-1351.

Agenda uitklapper, klik om te openen

Calendar

Aug 2022

There are currently no events planned for the coming period.

Oktober

12 nov | HMIMS
14 nov | Focusgroep Crisisbeheer en OTO

Overzicht agenda

Contact uitklapper, klik om te openen

p/a UMC Utrecht
Huispostnummer G 04.228
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

traumazorgnetwerk@umcutrecht.nl
088 75 59621