Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid.

Focusgroepen

Een focusgroep is een expertisegroep. Hierin zijn hulpverleners vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de acute ketenzorg. Een focusgroep creëert inzicht in de huidige acute zorg en komt met verbeterpunten om de zorg te optimaliseren.

Bijeenkomsten

Voor de bijeenkomsten, zie onze agenda.

Acute Verloskunde

Deze focusgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Verloskundige Samenwerkings Verbanden (VSV). Elk VSV is georganiseerd rond een ziekenhuis in onze regio. Elke praktiserend verloskundige is verplicht om zich tenminste bij een VSV aan te sluiten. Daarnaast zijn er in deze focusgroep adviserende leden van de KSV Amersfoort, de KSVU en de RAVU.

Infectieziektebestrijding

In de focusgroep Infectieziektebestrijding zitten afgevaardigden van de ziekenhuizen, de GGD regio Utrecht, de huisartsen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Deze focusgroep heeft als facetgroep het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland.

Provinciaal Overleg Spoedeisende Hulp (POSH)

Het POSH wil op het gebied van spoedeisende hulp komen tot regionale afstemming op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Aan deze focusgroep nemen vertegenwoordigers deel van de RAVU, de SEH's van alle ziekenhuizen uit de regio en van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Crisisbeheersing en OTO

Deze focusgroep heeft als doel om de samenhang in de hulpverleningsketen op het gebied van crisisbeheersing en OTO te verbeteren. Om dit te bereiken stemt men activiteiten, procedures en processen onderling af en wordt kennis gedeeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen.

Naar boven