Terug

Crisisbeheersing en OTO

Crisisbeheersing en OTO

OTO staat voor Opleiden, Trainen en Oefenen. Het OTO-programma bereidt functionarissen in zorginstellingen met een rol tijdens een ramp of crisis voor op het leveren van zorg in opgeschaalde situaties. Dat doen we door:

  • Het ondersteunen van alle ketenpartners in de regio Midden-Nederland bij de voorbereidingen
  • Het verdelen van financiële middelen voor de voorbereidingen
  • Het initiëren en stimuleren van kennisdeling
  • Het delen van landelijke trends en ontwikkelingen

OTO regionaal uitklapper, klik om te openen

Het beleidsplan 'OTO 3.0 - Naar een toekomstbestendige voorbereiding op opgeschaalde zorg' voor onze regio loopt tot eind 2023. De focus ligt op vier beleidsdoelen:

  • Het doel voor crisismanagement in de zorg voor onze regio benoemen, en daar uit voortvloeiend de doelen én de criteria voor OTO en de criteria voor de functionarissen;
  • Een crisisorganisatie voorbereiden ondanks de krappe personele bezetting;
  • De aandacht voor het onderwerp voorbereiding op crisis en crisismanagement bij bestuurders en medewerkers creëren en vasthouden;
  • De wijze van Opleiden Trainen en Oefenen innoveren.

Alle ketenpartners leveren elk jaar een jaarplan aan. Hierin staan de activiteiten die zij dat jaar gaan uitvoeren. Ook zijn er jaarlijks een aantal centraal georganiseerde regionale activiteiten.

OTO landelijk uitklapper, klik om te openen

Het regionale OTO-project is een onderdeel van het landelijke OTO-programma. Een landelijke stuurgroep stuurt het project aan. in deze stuurgroep zitten vertegenwoordigers van alle koepels en ketenpartners.         

Regelmatig komen de projectleiders uit alle regio's bijeen op het landelijk platform OTO. Zij spreken met elkaar over best practices en beleidsaspecten. Ook maken zij afspraken over de manier waarop de regio’s verantwoording afleggen aan het ministerie van VWS en de OTO-stuurgroep. 

Contact OTO uitklapper, klik om te openen

Natasja Rabouw - Projectsecretaris OTO

Lees meer uitklapper, klik om te openen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.