Terug

Over ons

Over ons

Het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland wil een krachtig netwerk zijn, waarin alle partners er samen actief voor zorgen dat een patiënt of groep patiënten met een acute zorgvraag onder alle omstandigheden zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg krijgt. 

Wij stimuleren en faciliteren het overleg en de samenwerking tussen de ketenpartners, gericht op

  • Het maken van afspraken tussen ketenpartners over de opvang en behandeling van traumapatiënten en de andere complexe acute zorgvormen
  • Het op elkaar afstemmen van protocollen en procedures van de verschillende ketenpartners
  • Het in kaart brengen van het acute zorg aanbod en het maken van afspraken daarover
  • Samenwerking met het GHOR-bureau van de Veiligheidsregio Utrecht voor de voorbereiding van geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
  • Het maken van afspraken met de Meldkamer Ambulancezorg over de inzet van het eigen mobiel medisch team (MMT)

Lees meer uitklapper, klik om te openen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.