Terug

ROAZ

ROAZ

In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken de bestuurders van aanbieders van acute zorg in regionaal verband afspraken over de toegankelijkheid en samenwerking in de keten. Het doel is om de acute zorg te borgen en te verbeteren.

Wat doet het ROAZ? uitklapper, klik om te openen

De leden van het ROAZ stellen regionaal beleid vast voor over: 

  • afstemming van activiteiten tussen aanbieders van acute zorg
  • het inventariseren van het acute zorgaanbod in de regio
  • inzicht in en oplossen van ‘witte vlekken’ in de bereikbaarheid
  • regionale voorbereiding op rampen en crises (OTO)
  • ondersteuning bij een goede voorbereiding op medische hulpverlening bij rampen en crises
  • kwaliteitsverbetering van verschillende acute zorgketens (focusgroepen) 

Het ROAZ vergadert twee tot vier keer per jaar. De ROAZ-coördinator bepaalt samen met de voorzitter de agenda. Input daarvoor wordt onder andere geleverd door de ROAZ-kerngroep en de focusgroepen.

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod uitklapper, klik om te openen

Tijdens de bijeenkomst van het bestuurlijk ROAZ op 18 juni is de Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland vastgesteld.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.